Logo

गोरखा २ को प्रतिनिधिसभाको ५२, ५६५ मत गनिसक्दा, बाबुराम- २७,२२३ र नारायणकाजी- २२,३२३ । गन्न बाँकी मत- ७,५४४ ।गोरखा २ को प्रतिनिधिसभाको ५२, ५६५ मत गनिसक्दा, बाबुराम- २७,२२३ र नारायणकाजी- २२,३२३ । गन्न बाँकी मत- ७,५४४ ।प्रतिक्रिया दिनुहोस्